logobgr

Защита на личните данни

Длъжностно лице определено за защита на личните данни в АСП

Петя Нинова-Пирдопска

тел. 02/9350539

e-mail: dataprotection_officer@asp.government.bg

Политика за поверителност на Агенция за социално подпомагане при обработването на лични данни на физически лица

Политика за поверителност на Агенция за социално подпомагане при обработването на лични данни на физически лица
Политика за поверителност на Агенция за социално подпомагане при обработването на лични данни на физически лица 917 KB

Общ регламент относно защитата на данните

Общ регламент относно защитата на данните
Общ регламент относно защитата на данните 954 KB

Заявление за достъп до лични данни

Заявление за достъп до лични данни
Заявление за достъп до лични данни 43 KB