logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Топъл обяд

На 30.11.2022 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Измененията касаят допълнения в Договора за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от

ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Променен Административен договор за БФП
Променен Административен договор за БФП 1.58 MB
Променено Ръководство на бенефициента
Променено Ръководство на бенефициента 168.63 MB

 

Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд 

Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд
Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд https://bnt.bg/news/-evropa-sblizhavane-proektat-topal-obyad-v331259-311585news.html

На 19.09.2022 г. Управляващия орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Проектни предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Обявени са няколко крайни срока за кандидатстване:
- До 17:00 часа на 30.09.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.10.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.11.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.12.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.01.2023 г.

Ръководство за конкретни бенефициенти по операция  Топъл обяд  с вкл. Приложение 7
Ръководство за конкретни бенефициенти по операция Топъл обяд с вкл. Приложение 7 172.99 MB
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 387 KB
Покана
Покана 324 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 846 KB
Документи за кандидатстване
Документи за кандидатстване 107 KB
Договор и приложения
Договор и приложения 121 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.44 MB
Таблица с коментари от проведено обсъждане
Таблица с коментари от проведено обсъждане 373 KB