logobgr

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от 19.08.2021 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 413 лв. за 2022 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 28,91 лв. за 2022 г.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 61,95 лв. за 2022 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 103,25 лв. за 2022 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 123,90 лв. за 2022 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 235,41 лв. за 2022 г.

Документи

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 25 KB
Формуляр за самооценка на лице с увреждане
Формуляр за самооценка на лице с увреждане 63 KB