logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2022 г.

Необходими документи за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс – в сила от 01.01.2022 г.
Заявление за участие в конкурс – в сила от 01.01.2022 г. 19 KB
Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс 52 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) 497 KB

________________________________________________________________________________________ 

   

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността 38 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността 39 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността
Обявление конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността 46 KB

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград

Дата на публикуване 26.04.2022 г.

Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на  Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград 140 KB
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград. 514 KB

Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

Списък на недопуснати до тест кандидати за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни.
Списък на недопуснати до тест кандидати за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни. 37 KB
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни 38 KB
Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни
Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни 47 KB

Конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел „Контрол на териториалните поделения“ в Инспекторат, Централно управление

Дата на публикуване 11.04.2022 г.

Допуснати кандидати за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление
Допуснати кандидати за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление 64 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление
Обявление конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление 44 KB

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ 

Дата на публикуване 04.04.2022 г.

Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 42 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 131 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 512 KB

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 04.04.2022 г.

Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Старши счетоводител, отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Старши счетоводител, отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 41 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Старши счетоводител, отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Уведомление за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Старши счетоводител, отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 75 KB
Списък за допуснати кандидати от конкурс за длъжността Старши счетоводител, в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Списък за допуснати кандидати от конкурс за длъжността Старши счетоводител, в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 62 KB
Обявление конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 44 KB

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица  в Главна дирекция Социално подпомагане
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 47 KB
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане 38 KB
Обявление за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане
Обявление за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане 78 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Списък на допуснати до интервю за длъжността Главен социален работник, отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане в Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Списък на допуснати до интервю за длъжността Главен социален работник, отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане в Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 154 KB
Система за оценяване от конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Система за оценяване от конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 44 KB
Списъци на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Списъци на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 155 KB
Списъци на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Списъци на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник отдел СЗ в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 128 KB
Обявление - Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Обявление - Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 84 KB

 

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в общ. Стражица, Твърдица, Правец

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец 99 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец 43 KB
Корекция на списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Стражица, обл. Велико Търново
Корекция на списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Стражица, обл. Велико Търново 39 KB
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане в общ. Стражица, Твърдица, Правец 39 KB
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане в общ. Стражица, Твърдица, Правец 39 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец 82 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Класиране на кандидатите от конкурс за Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 99 KB
Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 44 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 42 KB
Уведомление до недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Слатина, Стара Загора.
Уведомление до недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Слатина, Стара Загора. 39 KB
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 40 KB
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Слатина, Стара Загора
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Слатина, Стара Загора 39 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 82 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Уведомление за допуснати кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора
Уведомление за допуснати кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора 149 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник , отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник , отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора 42 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора
Уведомление за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора 75 KB
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора 76 KB
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги 62 KB
Заповед за спиране на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Костинброд, обл. София-област
Заповед за спиране на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Костинброд, обл. София-област 271 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора 83 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 81 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Царево, обл. Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл. Варна, Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица, обл. Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане” – Бобов дол, обл. Кюстендил, Дирекция „Социално подпомагане” - Родопи, обл. Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл. София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Пирдоп, обл. София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Гурково, обл. Стара Загора

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурсната процедура за длъжността Началник на отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурсната процедура за длъжността Началник на отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 42 KB
Списък на допуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Списък на допуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 40 KB
Списък на недопуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Списък на недопуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 39 KB
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 81 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Дирекция „Социално подпомагане” – Червен бряг, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” - Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково, обл. Хасково

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжност Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково
Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжност Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково 38 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково
Система за оценяване при провеждане на конкурс за Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково 43 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ до допуснатите кандидати за конкурс за длъжността началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Дулово, обл.Силистра; Червен бряг, обл.Плевен; Кърджали, обл.Кърджали; Хасково, обл.Хасково
УВЕДОМЛЕНИЕ до допуснатите кандидати за конкурс за длъжността началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Дулово, обл.Силистра; Червен бряг, обл.Плевен; Кърджали, обл.Кърджали; Хасково, обл.Хасково 39 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково 38 KB
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково 81 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, обл. Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” - Хасково, обл. Хасково; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Списък на допуснати до интервю кандидати от конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен
Списък на допуснати до интервю кандидати от конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен 42 KB
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен 42 KB
Списък на допуснатите до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен
Списък на допуснатите до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен 41 KB
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен 43 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Левски, обл. Плевен
Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Левски, обл. Плевен 526 KB
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Левски, обл. Плевен
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Левски, обл. Плевен 42 KB
Списък на допуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен
Списък на допуснати до писмена разработка кандидати за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен 39 KB
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен 43 KB

 

Конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Петрич, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, общ. Слатина
Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, общ. Слатина 527 KB
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град 510 KB
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град 39 KB
Списък на недопуснати до тест кандидати за длъжността за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град
Списък на недопуснати до тест кандидати за длъжността за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град 37 KB
Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град 82 KB

 

Конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кърджали, обл. Кърджали

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали
Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали 527 KB
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване , отдел Социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Кърджали, обл.Кърджали
Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване , отдел Социална закрила в дирекция Социално подпомагане – Кърджали, обл.Кърджали 507 KB
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали
Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали 38 KB
Обявление за конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали, обл. Кърджали
Обявление за конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали, обл. Кърджали 81 KB

 

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Възраждане, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Младост, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Люлин, обл. София-град

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Класиране на кандидати в конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин
Класиране на кандидати в конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин 99 KB
Списък на допуснатите до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин
Списък на допуснатите до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин 84 KB
Списък на недопуснатите до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин
Списък на недопуснатите до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, общ. Младост, общ. Красно село, общ. Люлин 74 KB
Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, обл. София-град, дире
Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, обл. София-град, дире 46 KB

 

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Списък на класирани кандидати в Конкурс за длъжността Директор на  Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област.
Списък на класирани кандидати в Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област. 94 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура в Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, общ. Елин Пелин
Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура в Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, общ. Елин Пелин 44 KB
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област 139 KB
Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област
Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област 520 KB

 

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра

Дата на публикуване 11.02.2022 г.

Класиране на кандидати за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Класиране на кандидати за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра 527 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжност главен счетоводител в РДСП
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжност главен счетоводител в РДСП 39 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра 79 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра 74 KB
Обявление за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Обявление за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра 77 KB

   

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция „Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Търново

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Тър
Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Тър 520 KB

  

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, обл. Добрич; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София-град

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Класиране на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Класиране на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 40 KB
Система за оценяване на длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Система за оценяване на длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 42 KB
Коригиран списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Коригиран списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 59 KB
Допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 67 KB
Недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич, Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 58 KB
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в    Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич; Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич; Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 81 KB

  

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, обл. Монтана

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Класиране на кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето
Класиране на кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето 42 KB
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл.Благоевград и Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл.Монтана
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл.Благоевград и Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл.Монтана 42 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане - Благоевград, обл. Благоевград и Дирекция Социално подпомагане - Монтана, обл. Монтана
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане - Благоевград, обл. Благоевград и Дирекция Социално подпомагане - Монтана, обл. Монтана 83 KB
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в    Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл. Монтана
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл. Монтана 80 KB

  

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град

Дата на публикуване 01.02.2022 г.

Класиране на кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град
Класиране на кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град 40 KB
Промяна на датата за провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град
Промяна на датата за провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град 75 KB
Система за оценяване за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град
Система за оценяване за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град 76 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция Социално подпомагане – общ. Велинград, обл. Пазарджик, дирекция Социално подпомагане – общ. Люлин, обл. София-град 77 KB
Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град 45 KB

  

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище

Дата на публикуване 01.02.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище
Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище 40 KB
Промяна на датата на провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл.
Промяна на датата на провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. 75 KB
Допълнение към списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл
Допълнение към списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл 77 KB
Система за оценяване за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище
Система за оценяване за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище 75 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище 77 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, дирекция Социално подпомагане – общ. Търговище, обл. Търговище 74 KB
Обявление за конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, обл. Търговище
Обявление за конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, обл. Търговище 45 KB

  

Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

Класиране на кандидатите за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Класиране на кандидатите за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане 39 KB
Система за оценяване за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Система за оценяване за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане 76 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане 76 KB
Обявление за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Обявление за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане 517 KB

   

Конкурс за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

Система за оценяване кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Система за оценяване кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 76 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 76 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 77 KB
Обявление за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 513 KB

   

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, обл.Стара Загора

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора 80 KB

   

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” – Девня, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол, обл. Бургас

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Директор на  Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Девня, обл. Варна; общ. Нови пазар, обл. Шумен; общ. Раднево, обл. Стара Загора; общ. Созопол, обл. Бургас
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Девня, обл. Варна; общ. Нови пазар, обл. Шумен; общ. Раднево, обл. Стара Загора; общ. Созопол, обл. Бургас 520 KB

   

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора
Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора 80 KB