logobgr

Конкурси по КТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

1. На вниманието на кандидатите в процедури по подбор по реда на Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане, обявени със заповеди:

1. № РД01-2135/13.10.2021 г.,

2. №РД01-2138/13.10.2021 г

3. № РД01-2092/05.10.2021 г.

се възобновяват със заповед РД01-2278/04.11.2021 г. при спазване на утвърдена процедура от 08.11.2021 г. за контрол на изпълнението на временни противоепидемични мерки в процедури на подбор на човешки ресурси по реда за Закона за държавния служител и Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане.

2. Преди провеждане на процедурата по подбор, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласно заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

 1. Валиден документ за ваксинация;
 2. Валиден документ за преболедуване;
 3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-890/03.11.2021 г:

РД-01-890/03.11.2021 г.
РД-01-890/03.11.2021 г. https://mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf

Допуснатите до събеседване кандидати, ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването, чрез посочените в заявлението на кандидата телефон/елекстронна поща.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на кандидатите в процедури по подбор по реда на Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане

Преди провеждане на процедурата по подбор, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласно заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

 1. Валиден документ за ваксинация;
 2. Валиден документ за преболедуване;
 3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-973/26.11.2021 г:

Заповед РД-01-973/26.11.2021 г.
Заповед РД-01-973/26.11.2021 г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf

Обявления външен подбор   

 

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 55 KB

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 57 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 58 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 58 KB

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 03.02.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 61 KB

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 19.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 18.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 64 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 60 KB

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 54 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване 59 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB

Дата на публикуване 22.11.2021 г.

22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 111 KB

Дата на публикуване 14.10.2021 г.

14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване 63 KB

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител
06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител 64 KB

Дата на публикуване 28.09.2021 г.

28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници
28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници 57 KB

Дата на публикуване 25.08.2021 г.

25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници
25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници 56 KB