Специализирана платформа за обществено обсъждане на оперативната програма от заинтересованите страни

  1. Списък на заинтересованите страни
  2. Информация за заинтересованите страни
  3. За обсъждане
  4. Контакти за заинтересованите страни