ЗОП до 15.04.2016 г.

Дата на публикуване: 08.04.2016

Описание

АСП обявява публична покана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи или компоненти за техническо оборудване /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS/”.