ЗОП до 15.04.2016 г.

Дата на публикуване: 30.03.2016

Описание

РДСП – Сливен обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Сливен и ДСП на територията на област Сливен“