Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
ДСП - Гълъбово
към Регионална дирекция - Ст. Загора
гр.Гълъбово,ул."Г.Бенковски"13б 0418/6-24-53 Жулиета Стойнова Господинова dsp-gulabovo@asp.government.bg
ДСП - Две могили
към Регионална дирекция - Русе
гр. Две могили, ул.”Кирил и Методий”№ 14 08141/27-31 Росица Ангелова Георгиева dsp-dvemogili@asp.government.bg
ДСП - Девин
към Регионална дирекция - Смолян
гр.Девин ул."Васил Левски" № 1 03041/27-56 Диляна Каменова Борисова dsp-devin@asp.government.bg
ДСП - Девня
към Регионална дирекция - Варна
гр.Девня, ул. Петрича № 10 0519/96081 Илияна Алексиева Новакова dsp-devnq@asp.government.bg
ДСП - Джебел
към Регионална дирекция - Кърджали
гр.Джебел ул."Еделвайс" №74 03632/23-57 Емине Мехмед Сали dsp-djebel@asp.government.bg
ДСП - Димитровград
към Регионална дирекция - Хасково
гр.Димитровград, ул. "Цар Борис І" № 1 0391/6-64-57 Жанета Георгиева Желева dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg
ДСП - Димово
към Регионална дирекция - Видин
гр. Димово , ул. В. Коларов № 1 09341/23-76 Людмила Първанова Стефанова dsp-dimovo@asp.government.bg
ДСП - Добрич
към Регионална дирекция - Добрич
гр. Добрич, бул."Добруджа " № 8а 058/66-77-39 Магдалена Николова Миткова dsp-dobrich@asp.government.bg
ДСП - Долна Митрополия
към Регионална дирекция - Плевен
гр. Д. Митрополия, ул."Цоньо Матев"№ 5 06552/22-72 Валентина Пекова Ангелова dsp-d.mitropoliq@asp.government.bg
ДСП - Долни чифлик
към Регионална дирекция - Варна
гр. Долни Чифлик , ул"Армейска" №15 05142/26-63 Янко Трифонов Христов dsp-d.chiflik@asp.government.bg
ДСП - Дулово
към Регионална дирекция - Силистра
гр. Дулово, ул."Васил Левски" №20 0864/2-33-95 Йорданка Христова Стойчева dsp-dulovo@asp.government.bg
ДСП - Дупница
към Регионална дирекция - Кюстендил
гр.Дупница, ул."Солун" 4 0701/5-07-73 Виолина Василева Лазова-АлХадж Ахмад dsp-dupnica@asp.government.bg
ДСП - Елена
към Регионална дирекция - В. Търново
гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 32 06151/63-59 Зехра Халилова Салиева dsp-elena@asp.government.bg
ДСП - Елин Пелин
към Регионална дирекция - София област
гр.Елин Пелин, бул.София 13 ет.3 0725/6-65-34 Снежана Ангелова Митова dsp-elinpelin@asp.government.bg
ДСП - Елхово
към Регионална дирекция - Ямбол
гр.Елхово, ул.Търговска № 2 0478/8-80-54 Десислава Стефанова Славова dsp-elhovo@asp.government.bg
ДСП - Етрополе
към Регионална дирекция - София област
гр.Етрополе, ул."М.Гаврилова" № 18 А 0720/6-50-71 Галина Николова Павлова dsp-etropole@asp.government.bg
ДСП - Златоград
към Регионална дирекция - Смолян
гр.Златоград, ул."Стефан Стамболов" №1 03071/50-47 Борислав Филипов Хаджиев dsp-zlatograd@asp.government.bg
ДСП - Ивайловград
към Регионална дирекция - Хасково
гр.Ивайловград, ул."Георги Димитро"в № 56 03661/65-95 Елена Димитрова Стефанова dsp-ivaelovgrad@asp.government.bg
ДСП - Исперих
към Регионална дирекция - Разград
гр. Исперих, ул."Въча" 6 08431/ 33-08 Атче Хасанова Ибрахимова dsp-isperih@asp.government.bg
ДСП - Ихтиман
към Регионална дирекция - София област
гр.Ихтиман, ул."Иван Вазов" №10 0724/8-20-52 Зорница Илиева Георгиева dsp-ihtiman@asp.government.bg
ДСП - Каварна
към Регионална дирекция - Добрич
гр.Каварна ул.Добротица №34 0570/8-31-28 Иванка Георгиева Василева dsp-kavarna@asp.government.bg
ДСП - Казанлък
към Регионална дирекция - Ст. Загора
гр. Казанлък, бул."Ал.Батенберг" 4 0431/6-20-16 Даниела Якова Русева dsp-kazanluk@asp.government.bg
ДСП - Каолиново
към Регионална дирекция - Шумен
гр.Каолиново,пл."Украйна" № 4 05361/21-61 Севджихан Адемова Ахмедова dsp-kaolinovo@asp.government.bg
ДСП - Карлово
към Регионална дирекция - Пловдив
гр. Карлово ул."Екзарх Йосиф" №14 0335/9-18-79 Надежда Колева Сеизова dsp-karlovo@asp.government.bg
ДСП - Карнобат
към Регионална дирекция - Бургас
гр. Карнобат, ул."Стефана Чамурова" 51Б 0559/2-49-07 Гергана Ганчева Друмева dsp-karnobat@asp.government.bg
ДСП - Кирково
към Регионална дирекция - Кърджали
с.Кирково, ул."Димитър Благоев" №34 03679/32-71 Мариана Стоянова Балтова dsp-kirkovo@asp.government.bg
ДСП - Кнежа
към Регионална дирекция - Плевен
гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" №95, ет.2 09132/76-16 Малина Живкова Бешковска dsp-kneja@asp.government.bg
ДСП - Козлодуй
към Регионална дирекция - Враца
гр. Козлодуй, ул. Стефан Караджа бл СМК ет.3 0973/8-06-35 Владислава Христова Борисова-Върбанова dsp-kozlodui@asp.government.bg
ДСП - Костинброд
към Регионална дирекция - София област
гр.Костинброд, ул."Валери Чкалов" №5 0721/6-62-58 Галина Александрова Стоичкова dsp-kostinbrod@asp.government.bg
ДСП - Котел
към Регионална дирекция - Сливен
гр. Котел, ул. "Проф. Павлов" №8 0453/4-20-54 Валентин Пенчев Пенчев dsp-kotel@asp.government.bg