Обратно

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да искат разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на заявления, не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаването им (31.08.2015г.)

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:  

a.savova@asp.government.bg

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им.    

Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - www.asp.government.bg, в рубриката „Фондове на ЕС“, „Оперативна програма за храни“, секция „Въпроси отговори". Отговорите на въпросите ще бъдат задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.