СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Социалното подпомагане включва дейности по предоставяне на: социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания. Чрез осъществяването на дейностите по социалното подпомагане се развива и укрепва обществената солидарност.

  1. Социални помощи
  2. Семейни помощи
  3. Помощи за ветерани от войните
  4. Подкрепа на хората с увреждания
  5. НП „Асистенти на хора с увреждания”
  6. Нормативна база