logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г.


Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
Публикувана