ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Предварителнo обявлениe

Дата на публикуване: 21.02.2018

Описание

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г.