ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Предварителнo обявлениe

Номер на поръчка: -

Дата на публикуване: 08.02.2017

Описание

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г