logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер -


Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г


Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
-

Документи

Не са открити записи.