Пазарни консултации

Статус: Обявена

Тип процедура: Пазарни консултации

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 16.10.2019 11:21

Описание

„Доставка на горива за отопление /черни въглища и /или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.“