logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


„Доставка на горива за отопление /черни въглища и /или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.“


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана