logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда, ползвана от ДСП – Брегово с адрес: гр. Брегово, ул. „Александър Стамболийски“ № 4


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана