logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Доставка на природен газ за нуждите на административна сграда ползвана от Дирекция  Социално подпомагане гр. Генерал Тошево, област Добрич, с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №18 за срок от 5 (пет) години.


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана