logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


"Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет- Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на Област Сливен за отоплителен сезон 2019г./2020г."


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана