logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Плевен за отоплителен сезон 2019/2020 г."


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана