Пазарни консултации

Статус: Обявена

Тип процедура: Пазарни консултации

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 27.09.2019 14:30

Описание

Пазарни консултации с представяне на независими и индикативни оферти за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за отоплителен сезон 2019/2020 г. за нуждите на териториалните структури на Агенция за социално подпомагане на територията на област Стара Загора.”