logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Пазарни консултации с представяне на независими и индикативни оферти за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за отоплителен сезон 2019/2020 г. за нуждите на териториалните структури на Агенция за социално подпомагане на територията на област Стара Загора.”


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана