logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Доставка на топлинна енергия за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане-Перник“ на следните административни адреси: ДСП-Перник, гр.Перник, ул.“Радомир“№1 и ДСП-Перник-филиал „Изток“ с административен адрес: гр.Перник, ул.“Благой Гебрев“№15 за срок от 5/пет/ години /60 месеца/


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана