logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане“ – основен ремонт на част от административната сграда, предоставена на ЦУ на АСП, находяща се в гр. София, ул. „Триадица“ № 2


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана