logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Пазарни консултации с предоставяне на независими и индикативни оферти за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "За извършване на строително- монтажна работа в административно сгради, ползвани от териториалните структури на АСП - текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция " Социално подпомагане" - Гълъбово, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул. "Георги Бенковски" 13".


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана