Профил на купувача 

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт  и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Дирекция  „Социално подпомагане“ – Враца“

Дата на публикуване 09.07.2019 13:54

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт  и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца“

Дата на публикуване 09.07.2019 13:06

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Русе” – основни ремонти и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обект  Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 7

Обособена позиция № 2: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Две могили изнесено работно място Иваново на адрес: с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ №4;

Обособена позиция № 3: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе на адреси: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, партер; гр. Русе, ул. Цар Калоян №24; гр. Русе, ул. Даме Груев №2, бл. 4

Дата на публикуване 09.07.2019 12:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Видин” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обект  Дирекция „Социално подпомагане - Видин с адрес: гр. Видин,   ул. “Еделвайс“ № 5

Обособена позиция № 2: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Димово, с адрес: гр. Димово, ул.  „Васил Коларов“ № 1

Обособена позиция № 3: Обект  „Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула, с адрес: ул.“Възраждане”, № 40

Дата на публикуване 05.07.2019 16:20

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Представяне на индикативни ценови предложения за определяне на прогнозна стойност на основание чл.21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)  за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Пловдив– основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обекти:

  • Обект  Дирекция за социално подпомагане – Пловдив,район Централен;
  • Обект  Дирекция за социално подпомагане – Пловдив,район Южен;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Асеновград;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Раковски;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Стамболийски;
  • Обект изнесено работно място Сопот към ДСП-Карлово;

Дата на публикуване 05.07.2019 15:47

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Дирекция „Социално подпомагане“ – град Троян“

Дата на публикуване 02.07.2019 17:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения от служба по трудова медицина“ с три обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения“;
  • Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на услуги от лаборатория за измерване на факторите на работната среда и електрически измервания за осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения“;
  • Обособена позиция № 3 - „Предоставяне на услуги за извършване на периодични медицински прегледи на служителите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения“


Дата на публикуване 02.07.2019 16:51

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане в област Смолян – изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект Изнесено работно място (ИРМ) Борино към Дирекция „Социално подпомагане“  - Девин

Дата на публикуване 02.07.2019 15:15

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ямбол – основен ремонт на покрив и ремонт на фасада за обект: административна сграда, ползвана от ИРМ-Стралджа към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, находяща се на адрес: гр. Стралджа, ул.“П. К. Яворов“ № 55 (реален фактически адрес ул.“П. К. Яворов“ № 57)

Дата на публикуване 02.07.2019 14:50

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Силистра – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция „Социално подпомагане“ - Дулово“

Дата на публикуване 02.07.2019 14:45

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка