logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 00496-2019-0140


Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и принадлежности, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по  5 обособени позиции


Тип процедура
Открита процедура
Тип финансиране
Оперативни програми
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
02.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
03.12.2019 10:30

Документи