ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2019-0038

Дата на публикуване: 25.04.2019 14:00

Краен срок за подаване на оферти: 27.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 28.05.2019 10:00

Описание

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.