ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2019-0040

Дата на публикуване: 24.04.2019 12:23

Краен срок за подаване на оферти: 03.06.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 04.06.2019 11:00

Описание

Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020