ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2018-0077

Дата на публикуване: 13.09.2018 12:03

Краен срок за подаване на оферти: 08.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 09.10.2018 10:30

Описание

Извършване на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица