logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана.

Тип процедура
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана
Краен срок за подаване на оферти
08.11.2019 16:00
Дата на отваряне на оферти
11.11.2019 11:00