ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Събиране на оферти с обява

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 01.11.2019 13:09

Краен срок за подаване на оферти: 08.11.2019 16:00

Дата на отваряне на оферти: 11.11.2019 11:00

Описание

Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана.