ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0143

Дата на публикуване: 01.11.2019 15:30

Краен срок за подаване на оферти: 22.11.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 25.11.2019 11:00

Описание

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Ловеч за отоплителен сезон 2019/2020 г.