ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0136

Дата на публикуване: 25.10.2019 16:50

Краен срок за подаване на оферти: 14.11.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 15.11.2019 11:00

Описание

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Шумен за отоплителен сезон 2019/2020 г.