ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0138

Дата на публикуване: 25.10.2019 17:10

Краен срок за подаване на оферти: 15.11.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 18.11.2019 11:00

Описание

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г.