logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 00496-2019-0109


Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане-Перник, находяща се на административен адрес: гр.Перник, площад „Свети Иван Рилски“ №1Б за срок от 5/пет/ години.


Тип процедура
Договаряне без предварително обявление
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана
Номер на поръчка