ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0097

Дата на публикуване: 05.09.2019 12:30

Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 26.09.2019 10:00

Описание

"Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от Агенция за социално подпомагане“ – основен ремонт на част от административната сграда, предоставена на ЦУ на АСП, находяща се в гр. София, ул. „Триадица“ № 2"