ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0093

Дата на публикуване: 19.08.2019 11:13

Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 20.09.2019 10:00

Описание

Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на Агенцията за социално подпомагане