ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0094

Дата на публикуване: 19.08.2019 11:55

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 10.09.2019 13:30

Описание

"Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кърджали“ – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП Крумовград.