ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0046

Дата на публикуване: 05.07.2019 11:30

Краен срок за подаване на оферти: 29.07.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 30.07.2019 14:30

Описание

.Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора” – основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект  ДСП - Мъглиж