ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9088679

Дата на публикуване: 30.05.2019 14:40

Краен срок за подаване на оферти: 10.06.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 11.06.2019 11:00

Описание

„Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване за  ЦУ и териториалните структури на Агенция за социално подпомагане” за срок от 12 месеца.