ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0041

Дата на публикуване: 03.06.2019 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 03.07.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 04.07.2019 10:00

Описание

Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри и ваучери за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане