ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0042

Дата на публикуване: 03.06.2019 15:21

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 28.06.2019 15:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Бургас и ДСП на територията на област Бургас