ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0031

Дата на публикуване: 08.04.2019 13:45

Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 08.05.2019 11:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Разград и ДСП на територията на област Разград.