logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер РД10-0004


Втора фаза по Рамково споразумение № СПОР-07/15.03.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция за социално подпомагане”


Тип процедура
Рамково споразумение
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
РД10-0004
Краен срок за подаване на оферти
17.08.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти
20.08.2018 14:00