Профил на купувача

 

„Доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за служебните моторни превозни средства на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“

Дата на публикуване 29.07.2019 09:37

Краен срок за подаване на оферти 08.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 09.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Събиране на оферти с обява

Номер на поръчка 9090779

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Смолян” – изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект: Изнесено работно място /ИРМ/ – Борино към Дирекция  „Социално подпомагане“ – Девин.

Дата на публикуване 26.07.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти 19.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Видин – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за три обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Видин, находяща се на адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 5.

2. Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Димово, находяща се на адрес: гр. Димово, ул. „Васил Коларов” № 1.

3. Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кула, находяща се на адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане” № 40

Дата на публикуване 25.07.2019 17:13

Краен срок за подаване на оферти 21.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находящ се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Г

Дата на публикуване 25.07.2019 16:29

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, находяща се на адрес: гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 69;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Ветрино, находяща се на адрес: гр. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ № 22;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Дългопол, находяща се на адрес: гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ № 17

Дата на публикуване 25.07.2019 16:20

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик, находящ се на адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Армейска“ № 15

Дата на публикуване 25.07.2019 15:56

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 21.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, находяща се на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово, находяща се на адрес: гр. Суворово, ул. „Възраждане“ № 13

Дата на публикуване 25.07.2019 15:40

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и  Изнесено работно място /ИРМ/ гр. Сопот на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Карлово,  находящо се в гр.Сопот , ул.”Иван Вазов” 14

Дата на публикуване 25.07.2019 11:12

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане”,гр.Стамболийски като териториална структура на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив  – основен ремонт на помещения № 1 и № 10 от трети етаж на административна сграда,частна държавна собственост, находяща се в гр.Стамболийски, ул.”Осми март” № 3 и  изграждане на достъпна среда за хората с увреждания /рампи/ за обект административната сграда на Читалище и Кметство с.Йоаким Груево,находяща се в УПИ І-Парк и Читалище,кв.29 по плана на  с.Йоаким Груево,Община Стамболийски и за обект административната сграда на Кметство с.Куртово Конаре,находяща се в УПИ ІХ-СОНС,кв.65 по плана на с.Куртово Конаре, Община Стамболийски, ползвани и от  Дирекция”Социално  подпомагане”- гр.Стамболийски.

Дата на публикуване 25.07.2019 10:05

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и административна сграда ползвана от Дирекция „Социално подпомагане”, находяща се на адрес :гр.Асеновград, ул.”Христо Ботев” №18 

Дата на публикуване 25.07.2019 09:20

Краен срок за подаване на оферти 14.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 16.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка