Профил на купувача

 
РДСП–Сливен обявява процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Сливен за отоплителен сезон 2016/2017г.“

Дата на публикуване 20.10.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

РДСП–Силистра обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Силистра за отоплителен сезон 2016/2017г.“.

Дата на публикуване 19.10.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

РДСП–Ловеч обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Ловеч за отоплителен сезон 2016/2017г.“.

Дата на публикуване 14.10.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

РДСП Плевен обявява Процедура по реда на ЗОП със предмет: Доставка на горива за отопление / черни въглища и/или букови дърва и/или газьол / За нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Плевен за отоплителен сезон 2016/2017 г.

Дата на публикуване 14.10.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

РДСП–Велико Търново обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Велико Търново за отоплителен сезон 2016/2017г.“.

Дата на публикуване 14.10.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

Интегрална открита процедура на МТСП чрез сключване на Рамково споразумение по ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика”

Дата на публикуване 20.09.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.

ДСП – Генерал Тошево обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на сграда в гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов"№18, в която се помещава дирекция "Социално подпомагане"

Дата на публикуване 03.08.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

ЗОП от 15.04.2016 г.