Профил на купувача

 

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Разград” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Обект Дирекция „Социално подпомагане- Разград и Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград, с адрес: гр. Разград,   ул.“Княз Борис“, №72;

Обособена позиция №2: Обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул.“Въча“, №6;

Обособена позиция №3: Обект „Дирекция „Социално подпомагане“ – Кубрат, с адрес: ул.“Цар Иван Асен II”, №3.

Дата на публикуване 29.07.2019 13:00

Краен срок за подаване на оферти 19.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за служебните моторни превозни средства на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“

Дата на публикуване 29.07.2019 09:37

Краен срок за подаване на оферти 08.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 09.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Събиране на оферти с обява

Номер на поръчка 9090779

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Смолян” – изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект: Изнесено работно място /ИРМ/ – Борино към Дирекция  „Социално подпомагане“ – Девин.

Дата на публикуване 26.07.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти 19.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 14:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Видин – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за три обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Видин, находяща се на адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 5.

2. Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи /основен и текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Димово, находяща се на адрес: гр. Димово, ул. „Васил Коларов” № 1.

3. Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кула, находяща се на адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане” № 40

Дата на публикуване 25.07.2019 17:13

Краен срок за подаване на оферти 21.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находящ се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Г

Дата на публикуване 25.07.2019 16:29

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, находяща се на адрес: гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 69;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Ветрино, находяща се на адрес: гр. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ № 22;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Дългопол, находяща се на адрес: гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ № 17

Дата на публикуване 25.07.2019 16:20

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 22.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик, находящ се на адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Армейска“ № 15

Дата на публикуване 25.07.2019 15:56

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 21.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, находяща се на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово, находяща се на адрес: гр. Суворово, ул. „Възраждане“ № 13

Дата на публикуване 25.07.2019 15:40

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 23.08.2019 10:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и  Изнесено работно място /ИРМ/ гр. Сопот на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Карлово,  находящо се в гр.Сопот , ул.”Иван Вазов” 14

Дата на публикуване 25.07.2019 11:12

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от Дирекция „Социално подпомагане”,гр.Стамболийски като териториална структура на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив  – основен ремонт на помещения № 1 и № 10 от трети етаж на административна сграда,частна държавна собственост, находяща се в гр.Стамболийски, ул.”Осми март” № 3 и  изграждане на достъпна среда за хората с увреждания /рампи/ за обект административната сграда на Читалище и Кметство с.Йоаким Груево,находяща се в УПИ І-Парк и Читалище,кв.29 по плана на  с.Йоаким Груево,Община Стамболийски и за обект административната сграда на Кметство с.Куртово Конаре,находяща се в УПИ ІХ-СОНС,кв.65 по плана на с.Куртово Конаре, Община Стамболийски, ползвани и от  Дирекция”Социално  подпомагане”- гр.Стамболийски.

Дата на публикуване 25.07.2019 10:05

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 20.08.2019 11:00

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка