Обратно

Обратно

03.04.2015

03/04/2015

Важна информация за кандидатите по операция 3 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“: Моля отправяйте вашите въпроси във връзка с кандидатстване по операцията на следния имейл a.savova@asp.government.bg