Обратно

Обратно

08.02.2018 г.

08/02/2018

През януари 2018 г. Европейската Комисия стартира серия от публични консултации във връзка с подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). Консултациите имат за цел да съберат гледните точки на всички заинтересовани страни по отношение на настоящата структура на МФР, включително и по отношение на текущите резултати и бъдещите предизвикателства пред оперативните програми.

Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане приканва всички заинтересовани страни да участват в настоящата обществена консултация, като попълнят онлайн въпросника в частта „Кохезионна политика“, който в най-близка степен е свързан с бъдещето на оперативната програма.

Онлайн въпросника е достъпен на следния  електронен адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС в срок до 08 март 2018 г.

Мненията, изразени от заинтересованите страни по време на тези консултации, ще бъдат взети предвид при изготвянето на предложенията за Многогодишната финансова рамка след 2020 г. и следващото поколение финансови програми.