СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.10 ОТ АПК

Съобщаване на Решение № РД04-53/07.06.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Юни 2016

Съобщаване на Решение № РД 04-109/07.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Август 2015

Съобщаване на Решение № РД 04-103/04.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 03 Август 2015

Съобщаване на Решение № РД 01-83/26.06.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 25 Юни 2015

Съобщаване на Решение № РД 01-71/29.05.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Май 2015

Съобщаване на Решение № РД04-36/ 26.03.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 25 Март 2015

Съобщаване на Решение № РД04-12/22.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 21 Януари 2015

Съобщаване на Решение № РД04-3/06.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 05 Януари 2015

Съобщаване на Решение № РД04-142/21.12.2014 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 20 Декември 2014

Съобщаване на Решение № РД04-118/02.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 01 Октомври 2014

Съобщаване на Решение № РД04-114/16.09.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 15 Септември 2014

Съобщаване на Решение № РД04-110/08.09.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 07 Септември 2014

Съобщаване на Решение № РД04-101/20.08.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 19 Август 2014

Съобщаване на Решение № РД04-46/08.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 07 Април 2014

Съобщаване на Решение № РД04-45/03.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 02 Април 2014

Съобщаване на Решение № РД04-41/21.03.2014г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 20 Март 2014

Съобщаване на Решение № РД04-17/29.01.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Януари 2014

Съобщаване на Решение № РД04-07/15.01.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 14 Януари 2014

Съобщаване на Решение № РД04-250/09.12.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 08 Декември 2013

Съобщаване на Решение № РД 04 - 211 от 04.10.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 03 Октомври 2013

— 20 резултата на стр.
Показване на 21 - 40 от 54 резултата.