СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

Съобщение на ЗАПОВЕД ЗД-ЗД 0901/22/26.05.2016 г. на Директор на РДСП Ловеч по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 19 Октомври 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0095 от 17.07.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 14 Август 2017

Съобщение на ЗАПОВЕД 18-РД ОС - 0078/28.07.2017 г. на ИД Директор на РДСП Русе по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 28 Юли 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0067 от 12.05.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 01 Юни 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0047 от 31.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 28 Април 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0040 от 20.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 11 Април 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0023 от 15.02.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 29 Март 2017

Съобщение на Решение № РД04-0015 от 26.01.2017г. за потвърждаване на Заповед № 07 ЗДЗД-6454 от 05.12.2016г. на Директора на РДСП-Габрово

Дата на публикуване: 10 Март 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0011 от 16.01.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 16 Януари 2017

Съобщаване на Решение № РД04-0101 от 30.11.2016г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 30 Ноември 2016

Съобщаване на Решение № РД04-53/07.06.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Юни 2016

Съобщаване на Решение № РД 04-109/07.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Август 2015

Съобщаване на Решение № РД 04-103/04.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 03 Август 2015

Съобщаване на Решение № РД 01-83/26.06.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 25 Юни 2015

Съобщаване на Решение № РД 01-71/29.05.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Май 2015

Съобщаване на Решение № РД04-36/ 26.03.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 25 Март 2015

Съобщаване на Решение № РД04-12/22.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 21 Януари 2015

Съобщаване на Решение № РД04-3/06.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 05 Януари 2015

Съобщаване на Решение № РД04-142/21.12.2014 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 20 Декември 2014

Съобщаване на Решение № РД04-118/02.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 01 Октомври 2014

— 20 резултата на стр.
Показване на 1 - 20 от 44 резултата.