Обратно

Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - 2014-2020

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане осигурява подпомагане с храни - под формата на индивидуални пакети храни и под формата на топъл обяд на най-уязвимите групи хора, които живеят в крайна бедност.

Общият финансов ресурс по програмата е 241 173 758,24 лв. и подпомагането с храни е предвидено в периода до 2020г.

 

От стартирането на програмата през първото полугодие на 2015 г. до момента, подкрепа от  Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ежегодно получават повече от 300 000 бедни лица и семейства.

 

Дейността по оперативната програма се оценява високо и резултатите се нареждат на първите места в страната, в сравнение с останалите оперативни програми. В резултат от активната работа и усилията на Агенцията за социално подпомагане (АСП), рискът от загуба на заложените по финансов план средства е елиминиран напълно.

 

Ежегодно по програмата се осигуряват пакети с хранителни продукти от първа необходимост за повече от 250 000 лица и семейства. Само през изминалата година са рапределени около 7 500  тона  хранителни продукти.

 

През 2015 г., когато стартираха дейностите по оперативната програма, топъл обяд получаваха малко повече от 8 000 лица, живеещи в бедност. Към момента хората, които получават топла супа, основно ястие и хляб са над 5  пъти повече – около 43 500 души. Днес повече от 200 общини осигуряват целогодишно топла храна, като помощта достига и до най-отдалечените населени места, където живеят трудно подвижни лица и самотни възрастни хора.

 


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 29 Март 2019 29.03.2019 г. На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ ...
  • 27 Февруари 2019 27.02.2019 г. Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се...
  • 18 Февруари 2019 18.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Хасково Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 14 Февруари 2019 14.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Бургас Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 12 Февруари 2019 12.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Сливен Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...

Виж всички